Trajnost

Pozitiven učinek. To je tisto, za kar si prizadeva-
mo.

Damo vse od sebe. Ker vemo, da je to edini način, da naredimo pravi učinek. Za zdaj in za prihodnje generacije.

PREMIKAMO SE NAPREJ

NENEHNO IZBOLJŠEVANJE

Mavro si prizadeva za stalno izboljševanje v obnovi in zaščiti površin z uporabo čistilnih in zaščitnih izdelkov. Za stranke sedaj in za naslednjo generacijo, ki prihaja za nami. Prilagojeno in brez omejitev. Tako se okolje in predmeti v njem ohranjajo za prihodnost. To štejemo za pomembno tako za ljudi kot tudi za okolje.

"TRAJNOST SE MORDA SLIŠI KOT IZZIV V NAŠEM SVETU. RESNICA JE, DA JE LAHKO. AMPAK DELAMO VSE, KAR LAHKO, DA NAREDIMO POZITIVEN UČINEK. KER JE TO NAM POMEMBNO."

Rok Vukša
Direktor Mavro Slovenija

mavro_people_icon

Ljudje

Zaradi globalizacije, demografskih premikov in zakonskih zahtev sta raznolikost in vključevanje vse bolj kritični vprašanji. In upravičeno! Potrebujemo spretnosti vseh naših zaposlenih, da ostanemo inovativni in konkurenčni. Njihova raznolikost izboljšuje našo uspešnost. Zato pozorno spremljamo:

  • Raznolikost
  • Vključenost
  • Razvoj talentov
  • Ravnotežje med delom in življenjem
mavro_tree_icon

okolje

Podnebne spremembe so ena največjih izzivov naše dobe. Mavro je odločen narediti spremembe na tem področju. Prizadevamo si za čim bolj trajnostno paleto izdelkov, pri čemer vključujemo biološko osnovane možnosti, kjer je to izvedljivo. Naš cilj je prispevati k zmanjšanju nadaljnjega globalnega segrevanja. Zavezani smo k zmanjšanju odpadkov v proizvodnji s preprečevanjem, zmanjšanjem, recikliranjem in ponovno uporabo, kadar je to mogoče.

  • Zmanjševanje vpliva na okolje
  • Zmanjševanje embalaže in odpadkov
  • Zmanjšanje porabe energije/emisij
  • Trajnostna paleta izdelkov
Group 939

družba

Pozorni smo na družbo danes in jutri. Prizadevamo si za trajnostno in vključujočo skupnost, kjer uživamo v harmoničnem sobivanju in nihče se ne počuti izključenega. Mavro aktivno prispeva k vzrokom, ki jih štejemo za pomembne, s ciljem napredovanja celotne skupnosti.

TRAJNOSTNI IZDELKI

Ciljamo na čim bolj trajnostno paleto izdelkov. Aktivno vključujemo bio-bazirane materiale, kjer je to izvedljivo, uporabljamo več obnovljivih virov v proizvodnji in si prizadevamo za pridobitev certifikata EU-eko (ali enakovrednega) za naše izdelke.

ENAKE MOŽNOSTI

Zavezani smo k zagotavljanju enakih možnosti vsem zaposlenim, ne glede na spol, poreklo ali prepričanje. Zagotavljanje enakega plačila za enako delo je temelj naših vrednot.

AKTIVNO UKVARJANJE

Mavro je aktivno angažiran, tako dobesedno kot v prenesenem pomenu. Podpiramo različna športna združenja, da prispevamo k razvoju pozitivne samopodobe, razvijanju veščin timskega dela in spodbujanju aktivnega življenjskega sloga.

TRAJNOSTNI IZDELKI

Ciljamo na čim bolj trajnostno paleto izdelkov. Aktivno vključujemo bio-bazirane materiale, kjer je to izvedljivo, uporabljamo več obnovljivih virov v proizvodnji in si prizadevamo za pridobitev certifikata EU-eko (ali enakovrednega) za naše izdelke.

ENAKE MOŽNOSTI

Zavezani smo k zagotavljanju enakih možnosti vsem zaposlenim, ne glede na spol, poreklo ali prepričanje. Zagotavljanje enakega plačila za enako delo je temelj naših vrednot.

AKTIVNO UKVARJANJE

Mavro je aktivno angažiran, tako dobesedno kot v prenesenem pomenu. Podpiramo različna športna združenja, da prispevamo k razvoju pozitivne samopodobe, razvijanju veščin timskega dela in spodbujanju aktivnega življenjskega sloga.

13 osrednjih točk

BOLJŠI VSAK DAN

Vsak dan se posvetimo delu bolj trajnostno kot prejšnji dan. Mavro je identificiral 13 osrednjih točk, ki spodbujajo zavedanje in trajnostno podjetništvo. Te so utemeljene na Ciljih trajnostnega razvoja (SDG), globalnem pozivu k ukrepanju za zaščito planeta, končanju revščine in zagotavljanju, da vsi ljudje doživijo mir in blagostanje.

Zmanjševanje odpadkov na izdelek

Trajnostna paleta izdelkov

Trajnostni embalažni materiali

Zmanjševanje odpadkov hrane

Zmanjševanje odpadkov podjetja

Ločevanje odpadkov

Zmanjševanje nevarnih
snovi

Okolju prijazno črnilo

Trajnostni papir

Zmanjševanje količine odpadnih voda

Okoljsko zavedna embalaža

Vračilo embalaže

Trajnostna paleta izdelkov

Trajnostna paleta izdelkov

"Zagotoviti, da izdelek postane tako bolj trajnosten kot tudi kvalitetnejši. To res prinaša veliko zadovoljstva."

Kevin Smits
Specialist za raziskave in razvoj

ŽELITE IZVEDETI VEČ?

ALI ŽELITE PRISPEVATI K NAŠI AMBICIJI, DA NAREDIMO VEČJI VPLIV?