WillemsUnie – Omlegging Zuid-Willemsvaart

De combinatie WillemsUnie (een samenwerkingsverband tussen de VolkerWessels-bedrijven Van Hattum en Blankevoort en KWS Infra en de bedrijven GMB en Van den Herik kust- en oeverwerken) heeft van Rijkswaterstaat de opdracht gekregen voor het omleggen van de Zuid-Willemsvaart tussen de Maas en Den Dungen. Met deze opdracht is een bedrag gemoeid van € 150 miljoen. De WillemsUnie gaat de nieuwe verbinding aanleggen, die van het bestaande kanaal aftakt nabij de Dungensebrug. Via Rosmalen en de Koornwaard, nagenoeg evenwijdig aan de A2 loopt de vaart richting de Maas.

Doordat het nieuwe kanaal geschikt is voor grotere schepen wordt de bereikbaarheid van Veghel verbeterd en biedt dit nieuwe kansen voor de ontwikkeling van de economische bedrijvigheid in het gebied. 

De uitvoering van het project is medio 2011 van start gaan. Om de verbinding tussen de twee oevers te behouden worden een zestal bruggen gebouwd. De twee nieuwe sluizen zorgen voor het reguleren van de waterstand in het kanaal.

ProNed is in 2013 gestart met het behandelen van alle betonnen onderdelen. Mavro heeft de bestekken voor het beschermen tegen o.a. vocht en graffiti van de tunnels, sluizen en kolommen. Uiteindelijk is er ruim 25.000 m2 voorzien van impregneermiddel, nano coatings en anti graffiti coatings.

Projectinformatie

  Locatie: Den Bosch, Den Dungen, Empel, Rosmalen
  Client: WillemsUnie – Van Hattem en Blankevoort, GMB, Holland Scherm
  Applicatiebedrijf: ProNed
  Datum uitvoering: 2013 – 2014