duurzaamheid

Positieve impact.
Daar gaan we voor.

We geven alles. Want we weten dat we alleen zo impact kunnen maken. Voor nu en de generaties na ons.

We lopen vooruit

Blijven verbeteren

Mavro wil zichzelf blijven verbeteren in het herstellen, beschermen en verfraaien van oppervlakken met reinigings- en beschermingsproducten. Voor klanten nu én voor de volgende generatie straks. Op maat en zonder grenzen. Zo blijven omgevingen en objecten bewaard voor de toekomst. Dat vinden we belangrijk, voor mens en milieu.

"Duurzaam klinkt moeilijk in onze wereld. Is het ook soms. We doen er alles aan om zo goed mogelijk bij te dragen. Vinden we belangrijk."

Maarten Verduin
Directeur

mavro_people_icon

Mens

Door globalisering, demografische veranderingen en wettelijke vereisten worden diversiteit en inclusie steeds belangrijkere kwesties. En terecht! We hebben de vaardigheden van al onze medewerkers nodig om innovatief en concurrerend te blijven. Hun diversiteit verbetert onze prestaties. Daarom hebben we veel aandacht voor:
  • Diversiteit
  • Inclusiviteit
  • Talentontwikkeling
  • Werk/privé balans
mavro_tree_icon

milieu

Klimaatverandering is een van de grootste uitdagingen van onze tijd. Mavro is vastbesloten een verschil te maken. We gaan voor een zo duurzaam mogelijk assortiment. Daar waar kan biobased. Zo willen we bijdragen aan het beperken van de verdere opwarming van de aarde. We richten ons op het minimaliseren van afval bij productie door preventie, verminderen, recycling en hergebruik waar mogelijk.

  • Milieu-impact verminderen
  • Verpakking en afval terugdringen
  • Energieverbruik/emissie verlagen
  • Duurzaam assortiment
Group 939

samenleving

Wij hebben oog voor de samenleving van vandaag en morgen. Natuurlijk streven we naar een duurzame en inclusieve maatschappij waarin we plezierig met elkaar samenleven en niemand zich buitengesloten voelt. Dat doen we door waar mogelijk bij te dragen aan thema’s die we belangrijk vinden en die de gemeenschap vooruithelpen.

Duurzaam assortiment

We gaan voor een zo duurzaam mogelijk assortiment. We werken waar kan met bio-based grondstoffen, gebruiken meer hernieuwbare grondstoffen bij productie en streven naar een EU-Ecolabel (of ander) keurmerk voor onze producten.

Gelijke kansen

We bieden gelijke kansen aan alle medewerkers, ongeacht hun geslacht, herkomst of levensbeschouwing. Gelijke beloning bieden aan gelijkwaardig werk is voor ons vanzelfsprekend.

Actief betrokken

Mavro is actief betrokken. Letterlijk en figuurlijk. We ondersteunen diverse sportverenigingen om bij te dragen aan een beter zelfbeeld, het ontwikkelen van samenwerkingsvaardigheden en het bevorderen van een actieve levensstijl.

 

Duurzaam assortiment

We gaan voor een zo duurzaam mogelijk assortiment. We werken waar kan met bio-based grondstoffen, gebruiken meer hernieuwbare grondstoffen bij productie en streven naar een EU-eco (of ander) keurmerk voor onze producten.

GELIJKE
KANSEN

We bieden gelijke kansen aan alle medewerkers, ongeacht hun geslacht, herkomst of levensbeschouwing. Gelijke beloning bieden aan gelijkwaardig werk is voor ons vanzelfsprekend.

Actief betrokken

Mavro is actief betrokken. Letterlijk en figuurlijk. We ondersteunen diverse sportverenigingen om bij te dragen aan een beter zelfbeeld, het ontwikkelen van samenwerkingsvaardigheden
en het bevorderen van een actieve levensstijl.

13 speerpunten

Iedere dag beter

Dagelijks zetten we ons in om steeds duurzamer te werken. Vandaag weer meer dan gisteren. Mavro heeft 13 speerpunten bepaald die zorgen voor bewustwording en duurzaam ondernemerschap. Deze zijn gebaseerd op de Sustainable Development Goals (SDG). De SDG’s vormen een wereldwijde oproep tot actie om de planeet te beschermen, armoede te beëindigen en ervoor te zorgen dat alle mensen vrede en welvaart ervaren.

Minder afval per product

Duurzaam assortiment

Duurzaam verpakkings-materiaal

Minder voedsel- verspilling

Terugdringen bedrijfsafval

AFVALSCHEIDING

Minder gevaarlijke stoffen

Duurzame inkt

Duurzaam papier

Verlagen hoeveelheid afvalwater

dUURZAME VERPAKKINGEN

Terugname verpakkingen

Some invisible text

Hernieuwbare grondstoffen

Hernieuwbare grondstoffen

"Ervoor zorgen dat een product duurzamer én kwalitatief beter wordt. Dat geeft echt veel voldoening."

Kevin Smits
R&D Specialist

Wil je meer weten?

Of wil je bijdragen aan onze ambitie om meer impact te maken?